Як отримати доступ до адмінки Wordpress поза мережею університету

Для отримання доступу для адміністративної частини сайтів, що працюють на платформі Wordpress необхідно виконати наступні кроки:

1. Дізнатися свою поточну IP-адресу (наприклад тут: http://www.myipaddress.com)
2. За допомогою FTP-протоколу приєднатися до сервера, та додати до файлу .htaccess у корені сайту наступні рядки:

<Files "wp-login.php">
RewriteEngine Off
Require ip 10. X.X.X.X
</Files>
X.X.X.X - замінити на IP-адресу з п.1.

В цьому прикладі дозволено вхід з адрес що починаються на "10." та "X.X.X.X".
За необхідності можна додати більше IP-адрес. Адреси розділяються пробілом.

Якщо Ви не маєте статичної адреси, наприклад постійно змінюється останнє число або два,
то можна вказати значення "A.B." - тоді сервер дозволятиме вхід з усіх адрес, що починаються на "A.B." (в нашому випадку "10." означає, що доступ дозволено з будь-яких IP-адрес, що починаються на "10.")